X
تبلیغات
رایتل

 Your image is loading...

 

شعری ازپابلونرودا 

ترجمه :احمدشاملو 

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی،
اگر سفر نکنی اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.
به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.
به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر برده‏ی عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی …
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.
تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند، دوری کنی . .. .،

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر هنگامی که با شغلت،
‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات ورای مصلحت‌اندیشی بروی . . .
- امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری! .شادی را فراموش نکن

کمتر کسی را در عرصه شعر معاصر جهان می شود یافت که مانند پابلو نرودا محبوب باشد پابلو نرودا درسال 1904 در شیلی متولد شد. نام اصلی او نفتالی ریکاردو ری یس باسوا آلتو بود که مثل اسم بقیه اهالی آمریکای جنوبی برای بقیه مردم دنیا زیادی طولانی است! برای همین هم پابلو نرودا را به عنوان اسم مستعار انتخاب کرد. خیلی زود و قبل از آنکه هجده ساله شود، به عنوان شاعر شناخته شد. روح ناآرام نرودا حوادث زیادی را برایش رقم زد. او از یک سو به عنوان ادیب و شاعری توانا شهرت جهانی پیدا کرد و درسال 1971 جایزه نوبل ادبیات را کسب کرد و از سوی دیگر عاشقی پرشور و دوستی قابل اعتماد بود. بخش مهمی از زندگی اش هم به فعالیت های سیاسی پیوند خورد و باعث شد او یاور و حامی بزرگی برای سالوادور آلنده باشد و پس از انتخاب او به ریاست جمهوری به مقام سفیر شیلی در پاریس منصوب شود او همچنین در سال1950 جایزه بین المللی صلح و در سال 1953 جایزه صلح لنین را دریافت کرد نرودا همه جا سفیر صلح بود؛ طوری که وقتی دولت ایتالیا ویزای اقامت او را باطل کرد، هنرمندان و متفکران ایتالیایی با تجمع خود جلوی این کار را گرفتند پابلو بیست سال بیشتر نداشت که یکی از ارزنده ترین آثار شعری ادبیات معاصر جهان « بیست غزل عاشقانه و ترانه ناامید» را سرود و با انتشار آن راه نوینی را پیش روی نهضت مدرنیسم در شعر جهان که با بحران روبه رو بود بازگشود تا آنجا که منتقد و محقق مشهور «بالبِرده» در کتاب خود «تاریخ ادبیات جهانی» مطالعه این کتاب را برای رسیدن به بلوغ تغزلی همه شاعران معاصر دنیا لازم می داند.او متأثر از فاجعه جنگ داخلی اسپانیا با چاپ دفترشعر«اسپانیا در قلب» در مقابل فاشیسم موضع گرفت و به عنوان یکی از مدافعان سرسخت تأسیس جمهوری در اسپانیا و آزادی در سراسر جهان شناخته شد سالوادور آلنده در چهارم سپتامبر 1970 از سوی مردم شیلی به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. پس از آن نرودا به عنوان سفیر کشورش راهی پاریس شد و همان جا بود که به دریافت نوبل ادبی نایل آمد.سال 1973 به شیلی بازگشت و همزمان با مرگ آزادی در جریان کودتای نظامی پینوشه در بیمارستانی واقع در سانتیاگو، کمی دورتر از کاخ ریاست جمهوری شیلی که توسط تانک های کودتاگران گلوله باران می شد، در حالی که به دستور مستقیم دیکتاتور آینده شیلی تحت نظر بود، درگذشت .