X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
Your image is loading...


بیا خیال کنیم


ژاله اصفهانی


بیا خیال کنیم


که سالهای جدایی در این میانه نبود.


که عمر ما، همه در رنج انتظار نرفت.


که آن درخت که با خون دل بپروردیم،


زشعله های شبیخون آزرخش، شکست.


شکست


تلخترین واڑه،


ناگوارترین!


هنوز در دل ما شور و زور در بازوست.


بیا درخت بکاریم، باز روی زمین


بدون آنکه بگوییم، 


کی شکوفه دهد.


و میوه ای که به بار آورد،


که خواهد جید.


بهار تازه نفس ،خرم و دل افروز است.


بیا خیال کنیم


تولد من و تو ،صبحگاه امروز است.


http://www.golha.co.uk/fa/programme/464/-/143/-#.UyVnqfmSw5M