X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
Your image is loading...

شعر ی از یکصد و یک شعر 

شفیعی کدکنی

نیروی بیکران زمین


همچون درخت نیمه ی اسفند


افراشتن بلندوسرافراز


بادست خود درقش یقین را


دربازوان خویش نهفتن


همچون درخت نیمه ی اسفند


نیروی بیکران زمین را