X
تبلیغات
زولا
Your image is loading...


استقبال


مانی صفائی


من از نگاه شما

 

یک ترانه می گیرم

 

برای قاب قشنگی که روی دیوار ست

 

 صدای واژه به پا می شود به استقبال

 

و می رود ، دَم در پیشواز و سلام  ...

 

تمام نَکهت این باغ تازه گُل  

 

از آن چهچه ِ بلبلانِ عاشق باد