X
تبلیغات
رایتل

 

 

شعری ازیدالله رویائی باهمکاری فروغ فرخزاد 

 

جسمی 


با همکاری فروغ فرخزاد

آه ای فرونشاندن جسم
حکومت بی‌تسکین
ای پاسخ تمام اشکال اضطراب!

وقتی که حرکت غریزه مرا زائید
و جبرِ باد نام مرا بر سطوح سبز درختان نوشت
سفینه‌ها می‌چرخید ند
و ماه، ماهِ تصرف شده
از انتهای تهیگاه تو تولد دنیا را
بشارت می‌داد.

سلام!
        حرارت چسبنده!

 

رمستان سال ۱۳۴۵