X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

  

 

شادی آزادی  

تصنیفی ازهوشنگ ابتهاج 

 

باصدای شجریان 

 

 http://www.4shared.com/audio/c6hFDfPv/Shajarian_-_Ey_Shadie_Azadi.htm

 

ای شادی ِ آزادی !
روزی که تو بازآیی
با این دل ِ غم پرور
من با تو چه خواهم کرد ؟
 
غم هامان سنگین است
دل هامان خونین است
از سر تا پامان خون می بارد
 
ما سر تا پا زخمی
ما سر تا پا خونین
ما سر تا پا دردیم
ما این دل ِ عاشق رادر راه ِ تو آماج ِ بلا کردیم
می گفتم :روزی که تو بازآیی
من قلب ِ جوانم راچون پرچم ِ پیروزی بر خواهم داشت
وین بیرق ِ خونین را بر بام ِ بلند ِ تو  خواهم افراشت
می گفتم :روزی که تو باز آیی
این خون ِ شکوفان راچون دسته گل ِ سرخی در پای تو خواهم ریخت
وین حلقه ی بازو رادر گردن ِ مغرورت خواهم آویخت
 
ای آزادی !
بنگر ! آزادی !
 
این فرش که در پای تو گسترده ست
از خون است
این حلقه ی گل خون است
گل خون است ...ای آزادی !
از ره ِ خون می آیی
اما می آیی و من در دل می لرزم :
(این چیست که در دست ِ تو پنهان است ؟)
(این چیست که در پای تو پیچیده ست ؟)
ای آزادی ! آیا با زنجیرمی آیی ؟ 

اگردریابند  

شعری ازمصطفی بادکوبه ای 

 

این وطن مهد اهوراست اگر دریابند
خطه ایزد یکتاست, اگر دریابند
دشت عشق است,کزان بوی محبت خیزد
مهر در مهریه ماست ,اگر دریابند

دشت ما غمزده خون سیاوشان است
شاهدش لاله صحراست,اگر دریابند

قصه پاکی عشق از لب شیرین بشنو
عفتش رشک زلیخاست ,اگر دریابند
در دل ما سخن از کینه و خونریزی نیست
خانه عشق همینجاست,اگر در یابند

هر کس از عشق وطن گفت,شود عین وطن
قطره اینجا خود دریاست,اگردریابند

مام میهن نگران تب و تاب من و توست
فصل مجنونی لیلاست, اگر دریابند
شعر ازادی انسان به لب کوروش بود
غزل مهر فریباست ,اگر دریابند

مرزبان وطنم جام هزاران اتش
که کماندار کمانهاست ,اگر دریابند

سیلی بابک ما خورده به گوش تازی
سرخی چهره چه زیباست, اگر دریابند
هفت خوان دیدن و چون رستم از ان بگذشتن
پنجه در پنجه دنیاست ,اگر دریابند

عارفان عاشق این مرز سراسر گهرند
شیخ در معرکه تنهاست, اگر دریابند
مایه وحدت ما عشق وطن باشد و بس
شور این عشق هویداست, اگر دریابند

انکه بر تازی و شمشیر کجش میتازد
شعر فردوسی والاست اگر دریابد

گل امید که روییده در وادی سبز
شعر ازادی فرداست, اگر دریابند