X
تبلیغات
رایتل

تصنیف  همراه شوعزیز

 همراه شو عزیز 

همراه شو عزیز
تنها نمان به درد 

کین درد مشترک
هرگز جدا جدا 

درمان نمی شود
دشوار زندگی 

هرگز برای ما
دشوار زندگی 

هرگز برای ما
بی رزم مشترک 

آسان نمی شود
تنها نمان به درد 

همراه شو عزیز
همرا شو 

همراه شو
همراه شو عزیز
همراه شو عزیز
تنها نمان به درد 

کین درد مشترک
هرگز جدا جدا 

درمان نمی شود 

 

باآواز استادشجریان 

http://www.4shared.com/get/nJgoKpx3/Razm_Moshtarak___ostad_shajari.html