X
تبلیغات
رایتل

ای سرود آوران سپیده  

سیاوش کسرایی 

ای بی آرام 

 ای فتاده به زنجیر ایام 

 یک قدم مانده تا برکنی دام 

 یک جهش مانده یک خیز یک گام 

 بشکنی این قفس تا برآری نفس 

 چون درای جرس بانگ برداری از دل به هر بام 

روز سرکوبی استبداد ، روز جمهوری و آزادی است