X
تبلیغات
رایتل

 Your image is loading...

 

 Vincent van Gogh Noon Rest After Millet Painting

خواب : 

شعری ازافسانه 

افسانه بانو صاحب وبلاگ؛گرگ دهن آلوده یوسف ندریده است 

آدرسش رااینجا میگذارم تاهرشب باشعری ازاشعارپرازشاعرانگی  

واحساسات لطیف زنانه اش کبوترهای چاهی خواب راخبرکنم 

تاپاورچین پاورچین قدم به آستانه ی 

چشمم بگذارند  

http://naghshenegin.blogfa.com/

خواب :  

زیر سر تو نه

زیر سر من بلند شده بود

فقط به اندازه بازویت

فایده ندارد

نگرد

لالایی موهای هیچ زنی نمی تواند

بازویت را بخواباند

و بخت من

با بازوی هیچ مردی

بیدار نمی شود